Bochemit QB Profi zelený, 5 kg, preventivní ochrana dřeva

-9%

Xyladecor

Bochemit QB Profi zelený, 5 kg, preventivní ochrana dřeva Více

Výrobce: Xyladecor Kód produktu: 167028

2 049 Kč s DPH
Běžná cena 2 249 Kč, Ušetříte 9% (200 Kč)
Skladem
ks

koncentrovaný kapalný fungicidní a insekticidní přípravek
pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva proti plísním, dřevokaznému hmyzu a houbám
k ochraně dřeva v interiéru (drobné střešní konstrukce, podlahy) i exteriéru (střešní podbití, pergoly, ploty)

spotřeba:
1 kg/ 12,5 m²

 

Výstražný symbol nebezpečnosti
  
Signální slovo
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Diskuse